Nazad

Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

27.01.2021.

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19 leži hiperinflamatorni mehanizam, tzv. “citokinska oluja”. Tako kod pojedinih osoba virus SARS-CoV-2 snažno pokreće mašineriju imunskih ćelija na produkciju velikog broja citokina sa inflamatornim efektom. Osim na nivou pluća, ovi citokini deluju na krvne sudove i brojne organe u manjoj ili većoj meri. Zbog toga se COVID-19 sve češće posmatra kao jedno multisistemsko oboljenje.

Do sada su se kao najefikasnije preventivne mere protiv COVID-19 pokazali socijalno distanciranje, sprovođenje higijenskih mera i nošenje zaštitnih maski. Uzdamo se takođe i u zdravu, balansiranu ishranu, suplementaciju vitaminima i mineralima.

Da li postoji još neki prirodni način da pomognemo svom organizmu u prevenciji COVID-19?

Oligopinn® predstavlja dodatak ishrani na bazi suvog ekstrakta kore primorskog bora (Pinus pinaster). Ovaj dijetetski suplement sadrži stadardizovan odnos aktivnih sastojaka (procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina) koji prvenstveno ispoljavaju snažan antioksidativni i anti-inflamatorni efekat.

Iako stručna javnost i dalje proširuje svoja znanja o patogenezi SARS-CoV-2 infekcije, poznato je da su simptomi i znaci COVID-19 posledica endotelne disfunkcije, koagulopatije, proinflamatornog stanja i citokinske oluje, kao i promena na nivou mikrocirkulacije. Oligopinn® ispoljava pozitivne efekte na sve ove aspekte patogeneze COVID-19, što su pokazala brojna klinička istraživanja.

Kod pacijenata sa COVID-19 često se registruje endotelna disfunkcija: SARS-CoV-2 deluje na endotelne ćelije, pokreće inflamatornu kaskadu i uzrokuje prokoagulantno stanje. Pokazalo se da Oligopinn® može poboljšati endotelnu funkciju kako kod zdravih ispitanika, tako i kod osoba sa endotelnom disfunkcijom (npr. kod hipertenzije, koronarne bolesti srca i dr.). Smatra se da je u osnovi ovog efekta Oligopinn®-a endotel-zavisna vazodilatacija putem povećane produkcije azot-monoksida (NO). Vazodilatatorni efekat NO dovodi povećanja lumena krvnog suda i poboljšanja perfuzije tkiva, što značajno može koristiti COVID-19 bolesnicima.

Hiperinflamatornom stanju i citokinskoj oluji se može suprotstaviti snažan anti-inflamatorni i antioksidativni efekat Oligopinn®-a. Uočeno je da aktivni sastojci Oligopinn®-a povećavaju antioksidativni kapacitet plazme i smanjuju oksidativni stres. Takođe, nakon oralne primene Oligopinn®-a registrovana je inhibicija signalnog puta i smanjenje produkcije proinflamatornih citokina (TNF-α, IL-1, IL-6), ključnih za nastanak citokinske oluje kod COVID-19 bolesnika.

Istakli bismo još jednu kariku u u patogenezi SARS-CoV-2 gde Oligopinn® može ispoljiti svoj korisni efekat. COVID-19 pacijente karakteriše protrombogeno stanje, uz relativno čestu pojavu tromboze i problema sa zgrušavanjem krvi. Pokazalo se da Oligopinn® smanjuje agregaciju trombocitakod osoba koje imaju povećanu reaktivnost trombocita (kao što su pušači), te može biti koristan i kod infekcije novim koronavirusom. Pored toga, antitrombocitni efekat ovog dijetetskog suplementa izostaje kod osoba sa normalnom funkcijom trombocita. Zbog toga je Oligopinn® bezbedan preparat i ne povećava hemoragijski rizik nakon oralne primene.

Reference:
1. Weichmann F, Rohdewald P. Int J Antimicrob Agents 2020;56(6):106191.
2. Nishioka K, et al. Hypertens Res 2007;30(9):775-80.
3. Liu X, et al. Life Sci 2004;74(7):855-62.
4. Enseleit F, et al. Eur Heart J 2012;33(13):1589-97.
5. Devaraj S, et al. Lipids 2002;37(10):931-4.
6. Belcaro G, et al. Minerva Med 2013;104(4):439-46.
7. Putter M, et al. Thromb Res 1999;95(4):155-61.

Ostale vesti

27.01.2021.Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19...

Saznajte više