Nazad

Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

27.01.2021.

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19 leži hiperinflamatorni mehanizam, tzv. “citokinska oluja”. Tako kod pojedinih osoba virus SARS-CoV-2 snažno pokreće mašineriju imunskih ćelija na produkciju velikog broja citokina sa inflamatornim efektom. Osim na nivou pluća, ovi citokini deluju na krvne sudove i brojne organe u manjoj ili većoj meri. Zbog toga se COVID-19 sve češće posmatra kao jedno multisistemsko oboljenje.

Do sada su se kao najefikasnije preventivne mere protiv COVID-19 pokazali socijalno distanciranje, sprovođenje higijenskih mera i nošenje zaštitnih maski. Uzdamo se takođe i u zdravu, balansiranu ishranu, suplementaciju vitaminima i mineralima.

Da li postoji još neki prirodni način da pomognemo svom organizmu u prevenciji COVID-19?

Oligopinn® predstavlja dodatak ishrani na bazi suvog ekstrakta kore primorskog bora (Pinus pinaster). Ovaj dijetetski suplement sadrži stadardizovan odnos aktivnih sastojaka (procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina) koji prvenstveno ispoljavaju snažan antioksidativni i anti-inflamatorni efekat.

Iako stručna javnost i dalje proširuje svoja znanja o patogenezi SARS-CoV-2 infekcije, poznato je da su simptomi i znaci COVID-19 posledica endotelne disfunkcije, koagulopatije, proinflamatornog stanja i citokinske oluje, kao i promena na nivou mikrocirkulacije. Oligopinn® ispoljava pozitivne efekte na sve ove aspekte patogeneze COVID-19, što su pokazala brojna klinička istraživanja.

Kod pacijenata sa COVID-19 često se registruje endotelna disfunkcija: SARS-CoV-2 deluje na endotelne ćelije, pokreće inflamatornu kaskadu i uzrokuje prokoagulantno stanje. Pokazalo se da Oligopinn® može poboljšati endotelnu funkciju kako kod zdravih ispitanika, tako i kod osoba sa endotelnom disfunkcijom (npr. kod hipertenzije, koronarne bolesti srca i dr.). Smatra se da je u osnovi ovog efekta Oligopinn®-a endotel-zavisna vazodilatacija putem povećane produkcije azot-monoksida (NO). Vazodilatatorni efekat NO dovodi povećanja lumena krvnog suda i poboljšanja perfuzije tkiva, što značajno može koristiti COVID-19 bolesnicima.

Hiperinflamatornom stanju i citokinskoj oluji se može suprotstaviti snažan anti-inflamatorni i antioksidativni efekat Oligopinn®-a. Uočeno je da aktivni sastojci Oligopinn®-a povećavaju antioksidativni kapacitet plazme i smanjuju oksidativni stres. Takođe, nakon oralne primene Oligopinn®-a registrovana je inhibicija signalnog puta i smanjenje produkcije proinflamatornih citokina (TNF-α, IL-1, IL-6), ključnih za nastanak citokinske oluje kod COVID-19 bolesnika.

Istakli bismo još jednu kariku u u patogenezi SARS-CoV-2 gde Oligopinn® može ispoljiti svoj korisni efekat. COVID-19 pacijente karakteriše protrombogeno stanje, uz relativno čestu pojavu tromboze i problema sa zgrušavanjem krvi. Pokazalo se da Oligopinn® smanjuje agregaciju trombocitakod osoba koje imaju povećanu reaktivnost trombocita (kao što su pušači), te može biti koristan i kod infekcije novim koronavirusom. Pored toga, antitrombocitni efekat ovog dijetetskog suplementa izostaje kod osoba sa normalnom funkcijom trombocita. Zbog toga je Oligopinn® bezbedan preparat i ne povećava hemoragijski rizik nakon oralne primene.

Reference:
1. Weichmann F, Rohdewald P. Int J Antimicrob Agents 2020;56(6):106191.
2. Nishioka K, et al. Hypertens Res 2007;30(9):775-80.
3. Liu X, et al. Life Sci 2004;74(7):855-62.
4. Enseleit F, et al. Eur Heart J 2012;33(13):1589-97.
5. Devaraj S, et al. Lipids 2002;37(10):931-4.
6. Belcaro G, et al. Minerva Med 2013;104(4):439-46.
7. Putter M, et al. Thromb Res 1999;95(4):155-61.

Ostale vesti

24.03.2021Prirodni antioksidansi koji doprinose kardiovaskularnom zdravlju

Ekstrakt kore primorskog bora (Pinus pinaster) sadrži mešavinu prirodnih antioksidanasa koji ispoljavaju brojne korisne efekte na zdravlje ljudi. Korišćenjem preciznog tehnološkog postupka izdvaja se jasno definisana, standardizovana smeša procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina sa snažnim antioksidativnim delovanjem....

Saznajte više
27.01.2021Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19...

Saznajte više