O Oligopinn-u

O Oligopinn-u

Oligopinn® je prirodni ekstrakt kore bora bogat specifičnim procijanidnim oligomerima i drugim fenolnim komponentama. Ovaj dijetetski suplement ispoljava snažan antioksidativni i antiinflamatorni efekat. Kako su oksidativni stres i zapaljenje prisutni kod brojnih oboljenja, veliki broj kliničkih studija je ispitivao efikasnost ekstrakta kore primorskog bora. Pokazalo se da ovaj preparat može biti od koristi u sledećim indikacijama:

 • Hipertenzija
 • Prevencija ateroskleroze
 • Očuvanje normalne mikrocirkulacije i vazodilatacija kod stabilne angine pectoris
 • Hronično oboljenje vena
 • Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD)
 • Dijabetesna retinopatija
 • Bolni menstrualni ciklusi
 • Povišene vrednosti masnoća u krvi
 • Astma kod dece i odraslih
 • Sarkopenija - smanjenje mišićne mase usled starenja
 • Osteoartritis
 • Erektilna disfunkcija

Oligopinn® u medijima

24.03.2021Prirodni antioksidansi koji doprinose kardiovaskularnom zdravlju

Ekstrakt kore primorskog bora (Pinus pinaster) sadrži mešavinu prirodnih antioksidanasa koji ispoljavaju brojne korisne efekte na zdravlje ljudi. Korišćenjem preciznog tehnološkog postupka izdvaja se jasno definisana, standardizovana smeša procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina sa snažnim antioksidativnim delovanjem...

Saznajte više
27.01.2021Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19...

Saznajte više