Bezbednost

Bezbednost

Dosadašnje eksperimentalne i toksikološke studije nisu pokazale citotoksičnost niti genotoksičnost ekstrakta kore primorskog bora. Ovaj preparat je ispitivan u preko 160 kliničkih studija, dok njegovu efikasnost i bezbednost potvrđuje preko 470 naučnih publikacija u kojima nisu uočeni neželjeni efekti na zdravlje ljudi.